parní stroj james watt

Parní Stroj James Watt

James Watt: Vynálezce Parového Stroje, Který Změnil Průmyslovou Revoluci

James Watt, skotský inženýr a vynálezce, je znám především díky svému revolučnímu vylepšení parního stroje v 18. století. Tento vynález měl zásadní dopad na průmyslovou revoluci a moderní technologický pokrok. Díky jeho genialitě a inovacím se parní stroj stal klíčovým prvkem ve zpracování surovin, dopravě a...