zkratka pro most advanced reliable protocol

Marp

MARP: Nejvyspělejší a spolehlivý protokol budoucnosti v technologii

Co je MARP a jak funguje? MARP, neboli Multicast Ad hoc Routing Protocol, je protokol pro směrování v ad hoc sítích. Jeho hlavním cílem je zajištění spolehlivé komunikace mezi zařízeními v různých prostředích. MARP funguje na principu vytváření a udržování dočasných směrovacích tabulek, které se automaticky...