Tajemství pevné stavby? Zdící malta a její správné použití!

Zdící Malta

Druhy zdící malty

Zdící malta je jako lepidlo, které drží cihly, tvárnice a další stavební materiály pohromadě. Existuje mnoho druhů zdících malt, z nichž každý má své specifické vlastnosti a použití. Výběr té správné malty závisí na typu konstrukce, materiálu, klimatických podmínkách a dalších faktorech. Pojďme se podívat na některé z nejběžnějších druhů:

Vápenná malta: Tradiční materiál s dlouhou historií, oblíbený pro svou pružnost a prodyšnost. Vyrábí se z vápna, písku a vody. Hodí se pro starší budovy, historické rekonstrukce a pro zdění porézních materiálů, jako jsou pálené cihly.

Vápenocementová malta: Kombinuje pevnost cementu s pružností vápna. Je to univerzální malta vhodná pro většinu běžných stavebních prací, od zdění nosných stěn po omítání.

Cementová malta: Vyniká vysokou pevností a odolností proti vodě. Používá se pro nosné konstrukce, základy, sokly a pro stavby ve vlhkém prostředí.

Tepelněizolační malta: Speciální druh malty s přísadami, které zlepšují tepelněizolační vlastnosti zdiva. Pomáhá snižovat energetickou náročnost budov.

Sanační malta: Určená pro opravy a rekonstrukce starších, často vlhkých zdí. Obsahuje složky, které regulují vlhkost a zabraňují vzniku plísní.

Při výběru zdící malty je důležité zohlednit i její zpracovatelnost, dobu tuhnutí a cenu. Pro dosažení optimálních výsledků je vhodné poradit se s odborníkem a řídit se pokyny výrobce.

Složení a vlastnosti

Zdící malta je stavební materiál, který se používá k vytváření pevných a odolných spojů mezi cihlami, tvárnicemi a dalšími stavebními prvky. Její složení se liší v závislosti na požadovaných vlastnostech a oblasti použití. Základními složkami zdící malty jsou však vždy pojivo, plnivo a voda.

Jako pojivo se nejčastěji používá cement, vápno nebo jejich směsi. Cement dodává maltě pevnost a odolnost proti vodě, zatímco vápno zlepšuje její zpracovatelnost a plasticitu. Jako plnivo se používá písek různých frakcí, který ovlivňuje pevnost, konzistenci a objemovou hmotnost malty. Jemnější písek dodává maltě vyšší pevnost, ale zároveň zhoršuje její zpracovatelnost. Naopak hrubší písek usnadňuje zpracování, ale snižuje pevnost malty.

Kromě základních složek se do zdící malty přidávají i různé přísady, které zlepšují její vlastnosti. Mezi nejčastější přísady patří:

Změkčovadla: Zlepšují zpracovatelnost malty a snižují množství potřebné vody.

Urychlovače tuhnutí: Zkracují dobu tuhnutí malty, což je výhodné zejména v zimním období.

Zpomalovače tuhnutí: Prodlužují dobu tuhnutí malty, což je vhodné pro zdění v horkém počasí.

Vzduchovody: Vytvářejí v maltě mikroskopické vzduchové bublinky, které zlepšují její tepelněizolační vlastnosti a odolnost proti mrazu.

Hydrofobizační přísady: Snižují nasákavost malty a zvyšují její odolnost proti vodě.

Vlastnosti zdící malty se liší v závislosti na jejím složení a způsobu zpracování. Mezi nejdůležitější vlastnosti patří:

Pevnost v tlaku: Udává, jakému tlaku malta odolá, než se rozdrtí.

Pevnost v tahu za ohybu: Udává, jakému tahu malta odolá, než se přetrhne.

Přilnavost: Udává, jak pevně malta přilne k podkladu.

Zpracovatelnost: Udává, jak snadno se s maltou pracuje.

Doba tuhnutí: Udává, jak dlouho trvá, než malta ztuhne.

Odolnost proti mrazu: Udává, kolik cyklů zmrazování a rozmrazování malta vydrží, než se poškodí.

Odolnost proti vodě: Udává, jak dobře malta odolává průniku vody.

Při výběru zdící malty je důležité zohlednit všechny tyto vlastnosti a vybrat takovou maltu, která bude nejlépe vyhovovat danému účelu.

Míchání a aplikace

Míchání malty pro zdění je zdánlivě jednoduchá záležitost, ale i zde platí, že správný postup a dodržení pár základních pravidel zaručí optimální vlastnosti malty a tím i kvalitní provedení zdiva. Suché maltové směsi, které jsou dnes běžně k dostání, stačí smíchat s vodou v předepsaném poměru. Důležité je dodržet doporučené množství vody, aby výsledná malta neměla příliš řídkou ani příliš hustou konzistenci.

Pro míchání menšího množství malty postačí běžná míchačka na beton, pro větší stavby je vhodné využít služeb autopřepravce s míchačkou a čerpadlem, který doveze a přímo na místo aplikace načerpá přesné množství čerstvé malty.

Před samotnou aplikací malty je důležité zkontrolovat vlhkost zdicích materiálů. Příliš suché cihly nebo tvárnice by mohly z malty rychle odsávat vodu, což by vedlo k jejímu rychlému vysychání a ztrátě pevnosti. V horkém počasí je proto vhodné zdicí materiály před zděním mírně navlhčit.

Malta se na zdicí materiály nanáší zednickou lžící v požadované tloušťce, obvykle 10–15 mm. Důležité je, aby malta byla nanesena rovnoměrně a aby vyplnila celou plochu styčné spáry. Po nanesení malty se na ni usadí další zdicí prvek a jemným poklepáním se vyrovná do roviny. Přebytečná malta, která se vytlačí ze spáry, se ihned odstraní zednickou lžící.

Pro dosažení perfektního vzhledu zdiva je možné spáry vyspárovat. Spárování se provádí do čerstvé malty pomocí spárovacího nástroje. Správně provedené spárování zdiva nejenže zvyšuje estetickou hodnotu stavby, ale také zlepšuje jeho tepelně izolační vlastnosti a prodlužuje jeho životnost.

Použití pro různé zdivo

Zdící malta není jeden univerzální produkt. Existuje mnoho druhů, každý s jiným složením a vlastnostmi, které ho předurčují pro použití s určitým typem zdiva. Volba správné malty je klíčová pro pevnost, stabilitu a životnost celé konstrukce.

Pro klasické pálené cihly se nejčastěji používá vápenocementová malta. Její předností je dobrá přídržnost k cihelnému povrchu, pevnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Pro zdění příček a nenosných stěn z dutých cihel nebo pórobetonových tvárnic se hodí lehčené malty. Obsahují lehké plnivo, které snižuje jejich hmotnost a usnadňuje zdění. Zároveň mají dobré tepelněizolační vlastnosti, což je důležité pro udržení tepelné pohody v interiéru.

Pro rekonstrukce historických staveb a zdění z kamene se používají speciální malty s obsahem hydraulického vápna. Tyto malty jsou prodyšné, umožňují odvod vlhkosti a zároveň mají dostatečnou pevnost pro starší typy zdiva. Pro moderní systémy zdiva, jako jsou například vápenopískové cihly, se používají speciální malty s vysokou pevností a přídržností. Tyto malty jsou navrženy tak, aby odolávaly vysokému mechanickému namáhání a zaručily tak stabilitu a dlouhou životnost konstrukce.

Při výběru zdící malty je důležité zohlednit typ zdiva, požadované vlastnosti konstrukce a klimatické podmínky. Vždy je vhodné poradit se s odborníkem, který vám pomůže vybrat tu nejvhodnější variantu pro váš projekt.

Typické problémy a řešení

Při práci se zdící maltou a stavebními materiály se běžně setkáváme s různými problémy. Pochopení těchto problémů a znalost jejich řešení je klíčová pro dosažení kvalitních a trvanlivých výsledků.

Jedním z častých problémů je vzhled výkvětů na zdivu. Výkvěty, bílé skvrny na povrchu zdiva, vznikají migrací solí z materiálu nebo podkladu. Řešením je použití kvalitních materiálů s nízkým obsahem rozpustných solí a zamezení pronikání vlhkosti do zdiva. Existují i speciální sanační omítky, které dokáží výkvěty maskovat a bránit jejich dalšímu vzniku.

Dalším problémem může být praskání zdiva. To může být způsobeno nesprávným složením malty, nedostatečným vyzráním malty před zatížením, nebo pohyby v konstrukci. Prevencí je použití správného typu a složení malty pro daný typ zdiva a dodržení technologických postupů. Praskliny v zdivu je nutné opravit, aby se zabránilo pronikání vlhkosti a dalšímu poškozování konstrukce.

Problémy se zdící maltou se mohou projevit i nedostatečnou pevností a špatnou přídržností k podkladu. To je často způsobeno špatným poměrem složek malty, nevhodným typem malty pro daný materiál nebo nedostatečnou přípravou podkladu. Důležitá je volba správné malty pro daný typ zdiva a dodržení správného poměru míchání. Podklad musí být před zděním čistý, suchý a soudržný.

V neposlední řadě je důležité dbát na správné skladování stavebních materiálů. Nesprávné skladování může vést ke ztrátě vlastností materiálu, například k navlhnutí cementu, a tím ke zhoršení kvality výsledné malty. Stavební materiály skladujte v suchu a chraňte je před povětrnostními vlivy.

Inovace v maltách

Tradiční zdící malta, směs písku, cementu a vody, zažívá v posledních letech renesanci díky inovacím ve stavebních materiálech. Tyto inovace se zaměřují na zlepšení vlastností malty, jako je pevnost, odolnost, izolační schopnosti a udržitelnost.

Jednou z hlavních oblastí inovací je vývoj nových pojiv. Kromě tradičního cementu se stále častěji používají alternativní pojiva, jako je například mletá vysokopecní struska, popílek nebo metakaolin. Tato pojiva nejen zlepšují vlastnosti malty, ale také snižují dopad stavebnictví na životní prostředí.

Další oblastí inovací je vývoj přísad do malt. Tyto přísady mohou zlepšit zpracovatelnost malty, zkrátit dobu tuhnutí, zvýšit pevnost nebo zlepšit izolační vlastnosti. Mezi běžné přísady patří například plastifikátory, urychlovače tuhnutí, provzdušňovací přísady nebo hydrofobizační přísady.

Významným trendem v oblasti zdících malt je také vývoj předmíchaných suchých malt. Tyto malty se dodávají v pytlích nebo v cisternách a stačí je na stavbě pouze smíchat s vodou. Předmíchané malty zaručují konstantní kvalitu a usnadňují práci zedníkům.

Inovace v maltách jsou klíčové pro moderní stavebnictví. Díky nim vznikají stavby, které jsou pevnější, odolnější, energeticky úspornější a šetrnější k životnímu prostředí.

Publikováno: 27. 06. 2024

Kategorie: stavba

Autor: Martin Vyhnánek

Tagy: zdící malta | stavební materiál